קרן יד יצחק

קרן יד יצחק

40%
10586₪ / 26 500₪
קרן יד יצחק

91%
22870₪ / 25 000₪

צור קשר