קרן יד יצחק

תמיכה בפרויקטים סיוע ועלויות ניהול של הקרן

קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

41%
12 449₪ / 30 000₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

7%
1 785₪ / 25 000₪
קרן יד יצחק

 !לא נפיץ פאניקה - אלא נעזור

תיאור המצב

לא מעט אנשים הנאלצים להישאר בביתם בחופשה ללא תשלום

יעד הגיוס

לעזור לשכבות הפחות מוגנות בחברה

2%
24 415₪ / 1 000 000₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

4%
4 120₪ / 100 000₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

16%
8 211₪ / 50 000₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

2%
20 290₪ / 1 000 000₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

100%
5 271₪ / 5 000₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

20%
20 318₪ / 100 000₪

צור קשר