קרן יד יצחק

תמיכה בפרויקטים סיוע ועלויות ניהול של הקרן

קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

93%
20 435₪ / 22 000₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

1%
10 868₪ / 1 000 000₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

25%
8
1 230₪ / 5 000₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

1%
4
350₪ / 50 000₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

20%
20 318₪ / 100 000₪

צור קשר