קרן יד יצחק

תמיכה בפרויקטים סיוע ועלויות ניהול של הקרן

קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

20%
5 259₪ / 26 520₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

48%
14 342₪ / 30 000₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

8%
1 945₪ / 25 000₪
קרן יד יצחק

 !לא נפיץ פאניקה - אלא נעזור

תיאור המצב

לא מעט אנשים הנאלצים להישאר בביתם בחופשה ללא תשלום

יעד הגיוס

לעזור לשכבות הפחות מוגנות בחברה

3%
25 496₪ / 1 000 000₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

4%
4 497₪ / 100 000₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

17%
8 261₪ / 50 000₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

2%
20 752₪ / 1 000 000₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

100%
5 271₪ / 5 000₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

20%
20 318₪ / 100 000₪

צור קשר