קרן יד יצחק

תמיכה בפרויקטים סיוע ועלויות ניהול של הקרן

קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

53%
14 169₪ / 26 520₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

59%
17 833₪ / 30 000₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

9%
2 211₪ / 25 000₪
קרן יד יצחק

 !לא נפיץ פאניקה - אלא נעזור

תיאור המצב

לא מעט אנשים הנאלצים להישאר בביתם בחופשה ללא תשלום

יעד הגיוס

לעזור לשכבות הפחות מוגנות בחברה

3%
26 586₪ / 1 000 000₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

5%
4 619₪ / 100 000₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

17%
8 724₪ / 50 000₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

2%
23 184₪ / 1 000 000₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

100%
5 271₪ / 5 000₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

20%
20 318₪ / 100 000₪

צור קשר