בר צמווה

סיוע בארגון ובתשלום בר מצוות

בר צמווה

תיאור המצב

יעד הגיוס

6%
5
360₪ / 6 000₪
בר צמווה

ארגון בר מצוות

תיאור המצב

קיים צורך בארגון בר מצוות

יעד הגיוס

עזרה בארגון בר מצווה אחת

2%
7
221₪ / 11 000₪

צור קשר