מקרה פרטי

עזרע למקרים פרטיים

מקרה פרטי

תיאור המצב

יעד הגיוס

96%
38 487₪ / 40 000₪
מקרה פרטי

תיאור המצב

יעד הגיוס

53%
11 622₪ / 22 000₪

צור קשר