מקרה פרטי

עזרע למקרים פרטיים

מקרה פרטי

תיאור המצב

יעד הגיוס

16%
2
930₪ / 6 000₪
מקרה פרטי

תיאור המצב

יעד הגיוס

49%
19 703₪ / 40 000₪
מקרה פרטי

תיאור המצב

יעד הגיוס

38%
5 350₪ / 14 000₪
מקרה פרטי

תיאור המצב

יעד הגיוס

52%
11 442₪ / 22 000₪

צור קשר