מקרה פרטי

עזרע למקרים פרטיים

מקרה פרטי

תיאור המצב

יעד הגיוס

31%
19 127₪ / 62 000₪
מקרה פרטי

תיאור המצב

יעד הגיוס

37%
13 572₪ / 37 000₪

צור קשר