קראוד פאנדינג

סיוע ברכישת הכלים הדרושים לעבודה, ופיתוח פרויקטים לטובת הציבור

קראוד פאנדינג

תיאור המצב

יעד הגיוס

92%
9 210₪ / 10 000₪
קראוד פאנדינג

תיאור המצב

יעד הגיוס

43%
1 300₪ / 3 000₪

צור קשר