החתונה

החתונה

תיאור המצב

יעד הגיוס

42%
3 354₪ / 8 000₪
החתונה

תיאור המצב

יעד הגיוס

74%
5 161₪ / 7 000₪
החתונה

תיאור המצב

יעד הגיוס

4%
4
936₪ / 25 900₪
החתונה

"פרוייקט "הכנסת כלה

תיאור המצב

נדרש תמיכה לפרויקט

יעד הגיוס

עזרה לכלות נזקקות

84%
4 407₪ / 5 250₪

צור קשר