החתונה

החתונה

תיאור המצב

יעד הגיוס

95%
4 726₪ / 5 000₪
החתונה

תיאור המצב

יעד הגיוס

32%
2 557₪ / 8 000₪
החתונה

תיאור המצב

יעד הגיוס

59%
4 109₪ / 7 000₪
החתונה

תיאור המצב

יעד הגיוס

4%
4
936₪ / 25 900₪
החתונה

"פרוייקט "הכנסת כלה

תיאור המצב

נדרש תמיכה לפרויקט

יעד הגיוס

עזרה לכלות נזקקות

84%
4 407₪ / 5 250₪

צור קשר