החתונה

החתונה

תיאור המצב

יעד הגיוס

57%
1 413₪ / 2 500₪
החתונה

תיאור המצב

יעד הגיוס

26%
7 763₪ / 30 000₪

צור קשר