Financial support

מקרה פרטי

תיאור המצב

יעד הגיוס

46%
18 445₪ / 40 000₪
חגים ושבתות

תיאור המצב

יעד הגיוס

18%
4 322₪ / 24 000₪
חגים ושבתות

תיאור המצב

יעד הגיוס

32%
15 891₪ / 50 000₪
חגים ושבתות

תיאור המצב

יעד הגיוס

29%
28 741₪ / 100 000₪
קראוד פאנדינג

תיאור המצב

יעד הגיוס

46%
4 647₪ / 10 000₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

6%
6
1 565₪ / 25 000₪
קרן תמיכה לנשים

תיאור המצב

יעד הגיוס

23%
6 056₪ / 26 500₪
קרן תמיכה לנשים

תיאור המצב

יעד הגיוס

39%
9 397₪ / 24 020₪
קרן תמיכה לנשים

תיאור המצב

יעד הגיוס

46%
8 496₪ / 18 500₪
קרן יד יצחק

 !לא נפיץ פאניקה - אלא נעזור

תיאור המצב

לא מעט אנשים הנאלצים להישאר בביתם בחופשה ללא תשלום

יעד הגיוס

לעזור לשכבות הפחות מוגנות בחברה

2%
20 608₪ / 1 000 000₪

צור קשר